..

Ring oss: 0176-22 22 00

Välkommen till RÅDMANSÖ
Schakt & Transport AB

Rådmansö bolagen:

Rådmansö Schakt & Transport -Upphandlar allt som har med schaktarbeten, grusarbeten och vägunderhåll.
Rådmansö MarkEntreprenad -Utför framförallt VA-arbeten, men även övriga arbeten.
Rådmansö Trailer -Utför alla sorts transporter av tunga maskiner m.m.

Rådmansö MarkEntreprenad AB
Tel: 0176-22 22 00
Mail: info@rmeab.nu

Rådmansö MarkEntrepenad går hand i hand med Rådmansö Schakt.
Är ett av de två dotterbolagen. Det är RMEAB som syns ute hos kunden och har ansvaret när det skall grävas för nya vatten- och avloppsledningar. Ordnar med förberedelser och färdigställer mark för både stora och små uppdrag. Allt med hjälp av maskiner som RST tillhandahåller.