..

Ring oss: 0176-22 22 00

Välkommen till RÅDMANSÖ
Schakt & Transport AB

Rådmansö bolagen:

Rådmansö Schakt & Transport -Upphandlar allt som har med schaktarbeten, grusarbeten och vägunderhåll.
Rådmansö MarkEntreprenad -Utför framförallt VA-arbeten, men även övriga arbeten.
Rådmansö Trailer -Utför alla sorts transporter av tunga maskiner m.m.

Information om Nodstatippen och dess våg


Är det första gången Du besöker oss här på Nodsta?
 
 • Stanna då före vågen så att Du inte hindrar annan trafik (alltså INTE på vågen) och gå in på kontoret och registrera fordonet och Du kommer att få lite information (har Du fordonets taravikt så ta med den in).
 • Komradiokanal som används på Nodsta är RIKS 1.
 • Ropa på radion vid infart ”Bil in Nodsta” och vid utfart ”Bil ut Nodsta”. Observera att det finns fordon som inte har radio.
 • Anvisningar som lämnas av personal vid tippen SKALL följas!
 • Omklassning av material görs vid behov av personal på tippen.
 • Information om själva vågen:
  Vågen är ”flytande” och är därför känslig för kraftiga start & stopp, var vänlig att respektera det STOP-tecken som finns innan vågen.
 • Vid vågen gäller: Varannan bil in och varannan bil ut.
 • Marken mitt emot vågen tillhör SUEZ och får EJ användas till rengöring av flak, rangering, parkering, rast eller vändplan.
 • Är Du osäker på något så fråga...