..

Ring oss: 0176-22 22 00

Välkommen till RÅDMANSÖ
Schakt & Transport AB

Rådmansö bolagen:

Rådmansö Schakt & Transport -Upphandlar allt som har med schaktarbeten, grusarbeten och vägunderhåll.
Rådmansö MarkEntreprenad -Utför framförallt VA-arbeten, men även övriga arbeten.
Rådmansö Trailer -Utför alla sorts transporter av tunga maskiner m.m.

Grävmaskiner

     
HYUNDAI VOLVO TAKE-JOB
145 LCR-9A EC 210 B 175
210 LC-9 EC 210 C 250
235 LCR-9A EW 160 E 290
290 LC-9 EW 180 D  
HW 180 EWR 170 E  
520 Långarm RLC-9    
EC 210    
HX 260L    
HX 300L    
HX 380L    
170 W9