..

Ring oss: 0176-22 22 00

Välkommen till RÅDMANSÖ
Schakt & Transport AB

Rådmansö bolagen:

Rådmansö Schakt & Transport -Upphandlar allt som har med schaktarbeten, grusarbeten och vägunderhåll.
Rådmansö MarkEntreprenad -Utför framförallt VA-arbeten, men även övriga arbeten.
Rådmansö Trailer -Utför alla sorts transporter av tunga maskiner m.m.

Nodstatippen


Deponi av schaktmassor.
Kontakta oss (0176-22 22 00) för priser och mer information.

RST har varit inhyrda på tippen i Nodsta sedan 2005. Sommaren 2012 togs driften över i egen regi. I stort sett allt schaktmaterial inom verksamheten tar vägen förbi tippen. Platsen är en viktig del i företagets miljöarbete. Schaktmassor urskiljs i en rad fraktioner. Nästan allt går att återanvända. Vi bearbetar gammal asfalt som åter blir till vägmaterial eller fyllnadsmassor. Betong krossas för olika ändamål.

Här finns matjord, grus, sand och annat för både eget bruk och till försäljning. Vi har stora ytor där allt är överskådligt och prydligt uppdelat.


Återvinning av schaktmassor


Krossning av 0-30 och 0-90